trauma-logo
update-1672385_1920 (1)
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
Volg ons ook op LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube.Verzoek tot doorsturen

Wij vragen u deze nieuwsbrief minimaal naar één collega of samenwerkingspartner door te sturen vanuit de gedachte dat de inhoud van deze nieuwsbrief voor hem of haar nuttig is. Abonneren op deze nieuwsbrief kan via deze link. Alvast hartelijk dank! Zo vergroten wij ons netwerk en weten nog meer mensen het ROAZ ZWN te vinden.

COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland geeft overzichtelijk beeld van de regionale situatie

Het wekelijkse COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland geeft alle ketenpartners die werkzaam of betrokken zijn in de acute zorgketen, een overzichtelijk beeld van de regionale situatie omtrent COVID-19. Als het kan wordt in het dashboard een uitsplitsing gemaakt voor de drie subregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid. Dit geldt voor zowel de getallen als de tekstuele toelichtingen.

Meer lezen
COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland geeft overzichtelijk beeld van de regionale situatie

Infectiepreventieweek 2020 is begonnen!

Infectiepreventieweek 2020 is begonnen!
De regionale infectiepreventieweek 2020 van het ABR Zorgnetwerk is deze week begonnen! Dit jaar staat een complimentenactie centraal voor iedereen die zich bezighoudt met infectiepreventie.

Meer lezen

Cijfers in beeld COVID-19

Het aantal opgenomen patiënten met COVID-19 in de ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland wordt dagelijks bijgehouden door het RCPS Zuidwest-Nederland. Twee keer per week publiceren wij de cijfers op onze website.

Meer lezen
Cijfers in beeld COVID-19

Verdere implementatie van LPZ beddencapaciteit

Verdere implementatie van LPZ beddencapaciteit
De kick-off implementatie LPZ beddencapaciteit is afgelopen week geweest en sindsdien zijn de ziekenhuizen in onze regio gestart met de verdere implementatie van LPZ beddencapaciteit. Het doel om zo met elkaar inzicht te krijgen in de beschikbare beddencapaciteit per ziekenhuis en zo sneller beschikbare bedden te vinden, komt weer een stap dichterbij. Een hele uitdaging waarbij onder andere de techniek (ICT) en beddenlabels in HiX (specialismen, IC-kliniek COVID/non-COVID) goed ingericht moeten worden.

Meer lezen

Opschalingsplan kindergeneeskunde voor de winterperiode

De expertisegroep kindergeneeskunde wordt ondersteund door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland bij de vormgeving van een opschalingsplan voor de winterperiode. Door de vele luchtweginfecties en jaarlijkse RS-ziektegolf is het winterseizoen elk jaar een bijzondere omstandigheid. Dankzij een goede onderlinge samenwerking tussen de ketenpartners in de regio is het tot op heden gelukt om de situatie te managen.

Meer lezen
Opschalingsplan kindergeneeskunde voor de winterperiode

Teamsessie met professionals uit de VVT

Teamsessie met professionals uit de VVT
Vanwege de enorme druk op de zorgcontinuïteit in de regio en het belang van de onderlinge afstemming in de totale zorgketen, organiseert het stafbureau van het ROAZ ZWN op 9 november a.s. een eerste teamsessie met professionals uit de VVT en het ziekenhuis uit Zeeland, Zuid-Holland, Zuid en Rotterdam Rijnmond.

Meer lezen

Inschrijven voor communiqué RCPS ZWN

Het RCPS Zuidwest Nederland brengt wekelijks een communiqué uit met de meest recente cijfers, ontwikkelingen en wetenswaardigheden aangaande het RCPS Zuidwest Nederland.

Meer lezen
Communiqué RCPS ZWN

Samenwerkingsafspraken huisartsen en ziekenhuizen in de regio

Samenwerkingsafspraken huisartsen en ziekenhuizen in de regio
Het opnemen van patiënten in de ziekenhuizen alsook het uitplaatsen van patiënten uit het ziekenhuis vraagt veel van iedereen. Vanwege de drukte in de regio zijn hieronder de regionale afspraken opgesomd als een SEH overloopt en een patiënt vanuit een huisarts niet ingestuurd kan worden; In Rotterdam Rijnmond is het nog steeds de afspraak dat een huisarts eerst het ziekenhuis …

Meer lezen

RCPS ZWN contactgegevens

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (RCPS) ondersteunt de spreiding van patiënten over de regio. Het RCPS is zeven dagen per week geopend van 8.00 tot 23.00 uur.

Meer lezen
RCPS ZWN contactgegevens

AHOY in beeld als mega testlocatie

AHOY in beeld als mega testlocatie
Rotterdam Ahoy wordt misschien één van de zeven XL teststraten die het kabinet wil optuigen in het land. Volgens directeur Jolanda Jansen van het evenementencomplex zijn de gesprekken met de GGD hierover in volle gang. De bedoeling is dat mensen er binnen een paar uur terecht kunnen en de uitslag krijgen.

Meer lezen

Uitgelicht

Hier treft u een aantal nieuwswaardige berichten uit de media. Deze keer een podcast met Ernst Kuipers die de tweede golf vergelijkt met een tsunami en deel 1 van de podcastserie 'Besmettelijk' met Judith van den Besselaar. En een oproep om te komen helpen in de zorg 'We hebben je nu nodig!'.

Meer lezen
Uitgelicht
facebook twitter linkedin youtube