trauma-logo
snowdrop-709003_1920
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
Volg ons ook op LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube.

Wat als aanpassingen in de zorgverlening onvoldoende blijken om de kwaliteit van zorg te waarborgen?

Wat als aanpassingen in de zorgverlening onvoldoende blijken om de kwaliteit van zorg te waarborgen?
Pandemie-scenario’s laten thans zien dat met de opkomst en verspreiding van nieuwe virusvarianten de druk op de zorg nog verder kan oplopen. Er dient rekening gehouden te worden met een scenario waarin de vraag naar zorg het aanbod van zorg, ondanks alle genomen maatregelen, overschrijdt. En hoewel we natuurlijk allemaal hopen dat de derde golf met een grote toestroom van patiënten niet gaat komen en het onzeker is of dit scenario zich zal voordoen, is voorbereiding op de fase van crisiszorg noodzakelijk. In opdracht van het LNAZ maakt daarom iedere regio een noodscenarioplan.

Meer lezen

Vaccinatie huisartsenspoedzorg samen geklaard!

Vaccinatie huisartsenspoedzorg samen geklaard!
Met Nienke Huijbregts (manager stafbureau ROAZ ZWN), Heidi van den Brink (voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenposten Rijnmond en voorzitter crisisteam huisartsenzorg), Plonie Soeters (regionaal beleidsmedewerker Landelijke Huisartsen Vereniging) en Patricia Groenendijk (manager van de afdeling Urologie en Gynaecologie en de vaccinatiestraat Erasmus MC) kijken we terug op het vaccineren van de huisartsen die in Zuidwest-Nederland in de spoedzorg werken. In een kleine week moesten er priklocaties gezocht worden en 1700 huisartsen uitgenodigd én geprikt!

Meer lezen

Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ)

LPZ is één landelijk systeem voor real-time inzicht in beddencapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen. De implementatie van de COVID-inrichting in LPZ zit er bijna op voor de ziekenhuizen van onze regio. De afgelopen maanden is door alle betrokkenen vanuit de ziekenhuizen hard gewerkt om LPZ zo in te richten dat dit platform een belangrijk inzicht geeft in de capaciteiten tijdens de …

Meer lezen
Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ)

Met spoed aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in ROAZ-regio ZWN

Met spoed aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in ROAZ-regio ZWN
Het belang bij digitale gegevensuitwisseling is hoog. Met behulp van betere digitale gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beter geïnformeerd en ondersteund worden in hun werk. Hierdoor kunnen zij de patiënt sneller en betere zorg aanbieden. Dit betekent dat ervoor gezorgd moet worden dat alle schakels in de acute zorgketen over relevante en medische gegevens beschikken die nodig zijn bij spoed. Hierdoor kan er goed en snel de Juiste Zorg op de Juiste Plek geboden worden. Daarnaast hoeft de patiënt maar één keer zijn verhaal te doen. De urgentie en het belang van inzage van relevante medische gegevens in de spoedzorgketen is groot. De COVID-19-crisis heeft dit nogmaals benadrukt.

Meer lezen

Cijfers in beeld COVID-19

Cijfers in beeld COVID-19
Het aantal opgenomen patiënten met COVID-19 in de ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland wordt dagelijks bijgehouden door het RCPS Zuidwest-Nederland. Elke maandag en donderdag kunt u de actuele cijfers vinden op onze website.

Meer lezen

Uitgelicht

Uitgelicht
In deze rubriek treft u een aantal nieuwswaardige berichten uit de media en de regio. Deze keer: 'digitaal oefenen houdt OvD-G vakbekwaam' en 'Snuiven tegen Covid-19'.

Meer lezen
facebook twitter linkedin youtube