trauma-logo
high_corona25-03erasmusmc0320-054.jpg week 26-2020 beeldbank EMC
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
Volg ons ook op LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube.

COVID-19 - ROAZ ZWN afgeschaald naar code oranje

COVID-19 - ROAZ ZWN afgeschaald naar code oranje
De afgelopen periode heeft de beheersorganisatie van het ROAZ Zuidwest-Nederland in code rood gefunctioneerd. Daarmee is het Strategisch Team nadrukkelijk in positie gebracht gedurende de eerste coronagolf. Op dit moment worden veel maatregelen afgeschaald. Zo ook in de omliggende ROAZ-regio’s. Het voorstel om af te schalen naar code oranje is voorgelegd aan en op 19 juni 2020 akkoord bevonden door de leden van het Strategisch Team.

Meer lezen

Proces PBM: een terugblik op een hectisch voorjaar

Proces PBM: een terugblik op een hectisch voorjaar
Nu het stof is gedaald van de eerste piek van de corona-uitbraak in ons land en crisisorganisaties zijn overgegaan op standje waakvlam, is er tijd en zin om terug te blikken op die hectische maanden maart, april en mei. Laurence Walhout, adviseur bij het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Zuidwest-Nederland en Wouter van der Spek, adviseur Opgeschaalde Zorg bij het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, kijken samen terug op hun aandeel in het proces Persoonlijke Beschermings Middelen: beter bekend als ‘PBM’s’ en met de wetenschap van nu kun je het ook het nieuwe goud noemen.

Meer lezen

Aangepast dashboard geboortezorg tijdens corona

Het Regionaal Coördinatie Team (RCT) COVID-19 Acute Geboortezorg heeft in tijden van corona een aangepast dashboard voor de geboortezorg in gebruik genomen voor de regio Zuidwest-Nederland.

Meer lezen
Aangepast dashboard geboortezorg tijdens corona

Update vanuit het RCPS

Update vanuit het RCPS
Het RCPS informeert over de stand van zaken binnen de regio Zuidwest-Nederland met betrekking tot de beddencapaciteit en bezetting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen: NICE, Zorg-capaciteit.nl en de mondelinge uitvraag door RCPS aan de beddencoördinatoren/intensivisten. Het blijkt dat de data die wordt opgehaald door na te bellen om de IC-capaciteiten, het aantal COVID-19 en reguliere IC-patiënten en het aantal COVID-19 klinische patiënten in kaart te brengen verschilt van de data die in Zorg-capaciteit.nl en NICE staat.

Meer lezen

LNAZ opdracht structurele en flexibele opschaling IC-capaciteit

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) werkt momenteel, op verzoek van minister Van Rijn, hard aan een landelijk plan over IC-opschalingscapaciteit. De beoogde onderdelen van dit plan zijn de opschalingscapaciteit tot 1700 IC-bedden, samenwerkingsafspraken met Duitsland en maximale opschaling tot 3000 IC-bedden. De eerste twee onderdelen moeten reeds deze week gereed zijn. Diverse werkgroepen zijn ingericht, waarin veldpartijen zoals NVIC, V&VN, FMS, NVZ en NFU zijn vertegenwoordigd.

Meer lezen
LNAZ opdracht structurele en flexibele opschaling IC-capaciteit

Jaarrapportage LTR

Steevast werkt het datamanagement van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland de eerste maanden van een nieuw kalenderjaar flink door om tijdig de Landelijke Traumaregistratie van de traumaregio Zuidwest-Nederland af te ronden. Dit jaar was de uitdaging het verslagjaar af te ronden groter doordat COVID-19 zijn intrede heeft gedaan.

Meer lezen
Jaarrapportage LTR

Het evalueren van de COVID-19 crisis

Het evalueren van de COVID-19 crisis
Nu de rust na de eerste golf weer enigszins is teruggekeerd neemt de roep om leren, of zelfs verantwoorden, toe. Landelijk is dit tot in de Tweede Kamer zichtbaar met verzoeken om een brede evaluatie van de aanpak. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid is inmiddels een onderzoek naar de aanpak van Corona gestart en het Instituut Fysieke Veiligheid heeft al meerdere tussentijdse evaluaties uitgebracht over de Coronacrisis. We spraken Roel Geene over het evaluatieproces.

Meer lezen

Jaarverslag Traumacentrum ZWN 2019

Wellicht heeft u het jaarverslag door alle drukte nog niet gelezen. Via dit linkje brengen wij het digitale jaarverslag 2019 van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland nogmaals onder uw aandacht.

Meer lezen
Jaarverslag Traumacentrum ZWN 2019

Uitgelicht

Uitgelicht
Hier treft u een aantal nieuwswaardige berichten uit de media en de regio. In deze nieuwsbrief: terugblik op COVID-19 van de Veiligheidsregio ZHZ, een podcast met Diederik Gommers met een terugblik op de piek van de pandemie. Ook kunt u terugkijken naar de RODIN webinar van 17 juni jl.

Meer lezen
facebook twitter linkedin youtube