trauma-logo
coronavirus-4817450_1920
Deze nieuwsbrief is een speciale uitgave van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. De focus van deze nieuwsbrief is specifiek gericht op COVID-19.

Voorwoord

Dit is de laatste editie van deze wekelijkse COVID-19 nieuwsbrief. Er is steeds minder COVID-19 gerelateerd actueel nieuws te delen met de regio en dat vinden we een goed teken! De rust keert overduidelijk terug in onze zorgregio en dat betekent dat we het oorspronkelijke format van onze nieuwsbrief weer oppakken. Het spreekt voor zich dat we deze speciale editie weer nieuw leven inblazen als dit nodig is. De afgelopen weken hebben we met ontzettend veel plezier nieuws en mooie interviews gedeeld. Het was fijn om te zien dat het goed gelezen werd. Dank je wel voor je interesse!

Financiële hulp door zorgverzekeraars

Zorgaanbieders en zorgprofessionals zetten sinds de uitbraak van COVID-19 in ons land alle zeilen bij om de zorgcontinuïteit te waarborgen. Naast de zorginhoudelijke uitdagingen brengt deze crisis ons ook financiële onzekerheden. Daarom zijn er in onze ROAZ regio afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over financiële regelingen in het kader van de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.
Meer lezen
Financiële hulp door zorgverzekeraars

Update vanuit het RCPS

Update vanuit het RCPS
De daling van het aantal met COVID-19 besmette patiënten op de IC’s en in de klinieken zet gestaag door. Dat is goed nieuws en tegelijkertijd doen we een oproep aan alle ziekenhuizen in onze zorgregio om de huidige beddencapaciteit dagelijks door te blijven geven via www.zorg-capaciteit.nl Deze data is onmisbaar! Alleen zo kunnen we vroegtijdig een tweede piek in de COVID-19 besmettingen waarnemen en hier snel op anticiperen.
Meer lezen

Update PBM

Het merendeel van onze ketenpartners heeft zich inmiddels aangesloten bij de beschikbare landelijke portals van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen: Onemed/QRS voor de ziekenhuizen en Regionale Ambulancevoorzieningen en Mediq voor alle overige zorgpartners. Bij deze portals kunnen zorginstellingen rechtstreeks de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen. Als er geen schaarste is, wordt er rechtstreeks geleverd.
Meer lezen
Update PBM

Structureel en flexibel IC-opschalingsplan

Structureel en flexibel IC-opschalingsplan
De minister voor Medische Zorg en Sport heeft op 6 mei jl. het Landelijk Netwerk Acute Zorg opdracht gegeven om op korte termijn, in overleg met de betrokken samenwerkingspartners, met een meerjarenplan te komen over de structurele en flexibele opschaling van de IC-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen.
Meer lezen

Personeelsdruk blijft een punt van aandacht

Personeelsdruk blijft een punt van aandacht
Het goede nieuws is dat het aantal coronapatiënten op de IC’s elke dag minder wordt. Ook in de ouderzorg is er een duidelijk daling te zien en zelfs de ziekteverzuimcijfers onder het zorgpersoneel ten gevolge van de coronacrisis worden lager. Kortom, dit zijn hoopgevende berichten. Tegelijkertijd blijft het spannend omdat een tweede piek in de coronabesmettingen realistisch is en daar is extra personeel voor nodig. Conny Nieuwenhuizen, projectleider van het proces personeel binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland, vertelt hoe de regio zich hier op voorbereidt.
Meer lezen

Het RCPS liep als een zonnetje!

Het RCPS liep als een zonnetje!
Half maart was Gaby van der Sman, manager bij de afdeling Plastische Chirurgie, Wondexpertise en Stomacentrum in het Erasmus MC, vanuit het niets ineens één van de aanvoerders van het Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (RCPS). Ook Tjebbe Hagenaars, afdelingshoofd Spoedeisende Hulp en traumachirurg in het Erasmus MC en tijdens de coronacrisis ook regionaal beddencoördinator, was vanaf het prille begin nauw betrokken bij het RCPS. Nu de rust langzaam terugkeert in onze zorgregio hebben Gaby en Tjebbe de tijd om samen terug te blikken op deze bijzondere beginperiode.
Meer lezen

Het waren twee fantastische maanden!

Eind maart riep Nienke Huijbregts, manager Traumacentrum Zuidwest-Nederland, de hulp in van USG Marketing & Communications. De coronacrisis was toen op zijn hoogtepunt en er was dringend communicatieondersteuning nodig. Ik werd gebeld met de vraag of ik de dag erna wilde beginnen. Nou … heel graag!
Meer lezen
Het waren twee fantastische maanden!

Goede voorbereiding is het halve werk

Goede voorbereiding is het halve werk
Het lijkt misschien een beetje raar om juist op dit moment aandacht te besteden aan de voorbereiding op een crisis. We zitten er tenslotte nog middenin! Daar denkt Roel Geene, adviseur Opgeschaalde Zorg bij het stafbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland, heel anders over: ‘Zonder een jarenlange gedegen voorbereiding hadden we ons nu niet zo goed staande gehouden. Dat hebben we maar mooi samen met de ketenpartners bereikt.’
Meer lezen

Uitgelicht

Uitgelicht
Hier treft u een aantal nieuwswaardige berichten uit de media. Deze week informatie over het 'Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg' waar u in één dag inzicht krijgt in een optimale organisatie van acute zorg. Ook leest u over de infectieradar van het RIVM.
Meer lezen

Links

Hier treft u aantal handige gerelateerde links.
Meer lezen
Links
facebook twitter linkedin youtube