trauma-logo
coronavirus-4817450_1920
Deze nieuwsbrief is een speciale uitgave van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. De focus van deze nieuwsbrief is specifiek gericht op COVID-19.

Voorwoord

De afgelopen maanden stonden helemaal in het teken van de coronacrisis. De gevolgen van het coronavirus op ons zorgstelstel, de maatschappij en het thuisfront houdt ons allemaal bezig. Op dit moment keert de rust langzaam terug en zoeken we onze weg in het ‘nieuwe normaal’. In deze korte ‘Hemelvaarts’ werkweek versturen we daarom een speciale COVID-19 nieuwsbrief met daarin een compilatie van nieuwsberichten die je wellicht de afgelopen tijd vanwege de drukte gemist hebt. Veel leesplezier!

Interview Nienke Huijbregts

In het gewone leven is Nienke manager van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Nu tijdens de coronacrisis is ze daarnaast ook de bestuurlijk adviseur van de voorzitter van het Strategisch Team van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN). We spraken Nienke over haar rol en dat van haar team in deze bijzondere tijd. Hoe ziet de wereld eruit nu leven en werken met het coronavirus de nieuwe werkelijkheid is?
Meer lezen
Interview Nienke Huijbregts

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Janet Vos, in het dagelijks leven netwerkmanager van het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Zuidwest-Nederland en nu procesleider PBM in het Tactisch Team, heeft sinds de coronacrisis een feit is, het dossier Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) onder haar hoede. Het is een understatement als we zeggen dat dit een uitdagend en complex dossier is. We vroegen Janet om ons een kijkje achter de schermen te geven.
Meer lezen
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Nieuwe landelijke bestelportalen PBM’s

Sinds vorige week zijn veel zorginstellingen overgegaan op de eigen bestelportalen voor de aanschaf van landelijk ingekochte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Tot voorheen verliep dit altijd via het daarvoor ingerichte ROAZ ZWN distributiecentrum en de drie GHOR-bureaus in onze zorgregio voor de niet-acute zorgpartners. Nu kunnen ziekenhuizen en ambulancediensten rechtstreeks via QRS bestellen en alle andere zorginstellingen via Mediq. Deze twee …
Meer lezen
Nieuwe landelijke bestelportalen PBM’s

Regionale planvorming bij tekorten IC & beademing

Voortschrijdend inzicht is in crisistijd een understatement en dat geldt ook voor dit nieuwsbericht. Iris Keessen en Dirk Boer lichten samen toe hoe het regionale plan bij tekorten IC & beademing, in de volksmond ook wel het regionale IC opschalingsplan genoemd, tot stand kwam. Tegelijkertijd wordt er op dit moment keihard gewerkt aan een afschaling én een plan om tijdens een mogelijke 2e ‘corona’ piek weer op te schalen op de IC’s. Deze actuele stand van zaken doet uiteraard niets af aan het leerzame en leuke interview met Iris en Dirk!
Meer lezen
Regionale planvorming bij tekorten IC & beademing

ROAZ en RONAZ

Zowel in de normale wereld als in de met corona besmette wereld heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland de opdracht om te zorgen dat er op bestuurlijk niveau overleg plaatsvindt tussen alle relevante partijen in onze zorgregio. Zo ook als het gaat om de, door de coronacrisis ingegeven, wens om op bestuurlijk niveau te overleggen over de reguliere – niet acute – zorg.
Meer lezen
ROAZ en RONAZ

Extra coaching voor de zorg: vertel het door!

Was eerst de capaciteit onze grootste zorg in deze coronacrisis, nu doen we ons uiterste best om de vaak overbelaste zorgprofessionals ook op langere termijn vitaal en inzetbaar te houden. Nu de vraag naar een luisterend oor groeit kan er gebruik worden gemaakt van extra coaching als waardevolle aanvulling op de mentale ondersteuning die binnen zorginstellingen al aanwezig is. ‘De …
Meer lezen
Extra coaching voor de zorg: vertel het door!

Samenwerken tijdens COVID-19

Carien Eijkman, adviseur Acute Zorg bij het stafbureau Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN) en Lenny Delsasso, strategisch beleidsadviseur GHOR Zeeland, werken sinds de coronacrisis nauw samen. In dit interview vertellen ze hoe dit bevalt!
Meer lezen
Samenwerken tijdens COVID-19

Koning bezoekt Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC

Dennis den Hartog, traumachirurg in het Erasmus MC en tevens hoofd van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, was aanwezig bij het werkbezoek van koning Willem-Alexander aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hij vertelt hier hoe hij dit bezoek ervaren heeft. ‘Voor iedereen die op dit moment werkt bij het LCPS of er gewerkt heeft is het werkbezoek van de koning een …
Meer lezen
Koning bezoekt Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC

Het MMT tijdens COVID-19

Het Mobiel Medisch Team van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland wordt ingezet wanneer er bij een ongeval direct en ter plekke specialistische medische zorg nodig is. Alle hulpverleners zijn naast hun reguliere opleiding specifiek opgeleid en getraind voor het verlenen van (pre-hospitale) spoedeisende medische hulp en hebben ervaring met het werken onder moeilijke omstandigheden. Robert Jan Houmes, medisch coördinator bij het MMT, vertelt welk effect het coronavirus heeft op het dagelijkse werk van het MMT.
Meer lezen
Het MMT tijdens COVID-19

Links

Hier treft u aantal handige gerelateerde links.
Meer lezen
Links
facebook twitter linkedin youtube