trauma-logo
Oktober 2020 corona-5401248_1920
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
Volg ons ook op LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube.

Regionaal COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland

Regionaal COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland
Het is van groot belang om inzicht te hebben op de druk van COVID-19 patiënten in de gehele zorgketen in de regio Zuidwest-Nederland. Deze is ook bepalend voor de continuïteit van reguliere zorg. Vandaar dat het ROAZ sinds eind juni in samenwerking met andere ketenpartijen, waaronder de drie veiligheidsregio in Zuidwest-Nederland, een wekelijks dashboard opmaakt waarin het regionale beeld van de zorgketen getoond wordt. Het dashboard geeft een beeld van regio Zuidwest-Nederland en probeert waar mogelijk een uitsplitsing te maken voor de drie sub regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid, met zowel getallen als tekstuele toelichtingen.

Meer lezen

LNAZ besluit tot landelijke opschaling naar fase 2b

LNAZ besluit tot landelijke opschaling naar fase 2b
De situatie is zorgelijk. Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten loopt op, zowel in de klinieken als op de IC’s. Daarnaast zijn de verwachte ontwikkelingen negatief. Daarom heeft het dagelijks bestuur (in afstemming met de ALV) van het LNAZ fase 2b uitgeroepen conform het COVID-19 opschalingsplan van het LNAZ.

Meer lezen

ROAZ ZWN is opgeschaald naar code rood

Op 29 september heeft het dagelijks bestuur van het ROAZ besloten wederom op te schalen naar code rood vanwege de ontwikkelingen rondom COVID-19. Dit omdat de impact van het virus op onze regio voor mogelijke zorgcontinuïteitsproblemen kan zorgen.

Meer lezen
ROAZ ZWN is opgeschaald naar code rood

Opschalingsplan IC en kliniek

Opschalingsplan IC en kliniek
De afgelopen maanden hebben de ziekenhuizen hard gewerkt om zich voor te bereiden op een (toen nog) eventuele tweede golf. Dit in lijn met landelijke kaders en uitwerking voor de opschaling van de IC en kliniek waarover met VWS afspraken zijn gemaakt.

Meer lezen

Het RCPS is weer geactiveerd

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) ondersteunt het verspreiden van patiënten over de regio. Na de eerste coronacrisis is het RCPS op een laag pitje gegaan. Nu het aantal patiënten in de ziekenhuizen stijgt, is op verzoek van de ziekenhuisbestuurders in de regio Zuidwest-Nederland het RCPS weer actief geworden.

Meer lezen
Het RCPS weer geactiveerd

Ook het LCPS is weer geactiveerd

Ook het LCPS weer geactiveerd
Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) is sinds enkele dagen weer operationeel. Vanaf woensdag 23 september 9 uur is ook het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weer geactiveerd. Dit vanwege de hoge druk op een aantal regio’s. Het Landelijk coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) houdt zich bezig met het coördineren van de landelijke spreiding van patiënten met COVID-19 over alle …

Meer lezen

Cijfers in beeld COVID-19

Het aantal patiënten met COVID-19 op de IC is afgelopen week redelijk stabiel gebleven, tussen de 28 en 33 patiënten. Het aantal patiënten met COVID-19 in de kliniek laat een stijging zien van 9 patiënten, van 103 afgelopen maandag tot 112 patiënten vandaag. De meeste patiënten op de IC en in de kliniek bevinden zich in subregio Rotterdam.

Meer lezen
Cijfers in beeld COVID-19

Infectiepreventieweek 2020

Infectiepreventieweek 2020
Virussen en bacteriën kunnen bestreden worden door goede infectiepreventie. De huidige aandacht naar het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus is hier een voorbeeld van. Na de eerste golf van COVID-19 is het nog belangrijker geworden om het belang van goede infectiepreventie onder de aandacht te brengen en vooral dat zo te houden. Het ABR Zorgnetwerk ZWN ondersteunt hierbij …

Meer lezen
facebook twitter linkedin youtube