trauma-logo
bridge-3354197_1920
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
Volg ons ook op LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube.

Voorbereid op een mogelijke tweede golf

In juli liep het aantal personen dat positief getest was op COVID-19 op. De meeste nieuwe vastgestelde besmettingen vonden plaats in de provincie Zuid-Holland, Noord-Holland en het westelijk deel van Noord-Brabant. Inmiddels is het aantal nieuwe besmettingen aan het afvlakken. Op dit moment is er ook nog geen sprake van een tweede golf.

Meer lezen
Voorbereid op een mogelijke tweede golf

Kick-off pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Kick-off pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond
Op 31 augustus is de pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond (ZCC) officieel afgetrapt door Jochem Janssen, nauw betrokken bij de pilot en lid van de Stuurgroep ZCC RR. Als er een recept voor een succesvolle pilot is, dan is de enorme betrokkenheid van alle deelnemers daar een belangrijk onderdeel van. Door de COVID-19 beperkingen betekende dit overigens ook dat een flink aantal deelnemers en geïnteresseerden gevraagd is om aan de kick-off via de livestream deel te nemen.

Meer lezen

De revalidatiesector uitgelicht; goede regionale samenwerking in ROAZ-regio Zuidwest-Nederland zorgt voor juiste zorg op de juiste plek in regio Rijnmond en Drechtsteden.

Ongeveer 20% van de patiënten met COVID-19 heeft ernstige tot zeer ernstige klachten waarbij respectievelijk ziekenhuisopname of een Intensive Care (IC) opname noodzakelijk is (RIVM, 2020). Een groot deel van deze post IC-patiënten heeft intensieve revalidatie nodig om te herstellen. COVID-19 patiënten, die langdurig zijn opgenomen in het ziekenhuis, hebben een revalidatie-indicatie. De zorgvraag in de revalidatiesector is dan ook aanzienlijk toegenomen.

Meer lezen
De revalidatiesector uitgelicht; goede regionale samenwerking in ROAZ-regio Zuidwest-Nederland zorgt voor juiste zorg op de juiste plek in regio Rijnmond en Drechtsteden.

Geboortezorg Rijnmond aan de slag met regiobeeld capaciteit

Geboortezorg Rijnmond aan de slag met regiobeeld capaciteit
In de afgelopen jaren konden zwangere vrouwen niet altijd op de door hun gewenste en afgesproken plek bevallen. Eerstelijnsverloskundigen hebben regelmatig moeite een beschikbare plek te vinden waar vrouwen kunnen bevallen. Doordat de capaciteit door diverse oorzaken onder druk staat, moeten verloskundigen met hun zwangere cliënt soms uitwijken naar een ander ziekenhuis dan oorspronkelijk met de zwangere was besproken.

Meer lezen

Unieke netwerksamenwerking tijdens COVID-19 in Zuidwest-Nederland

Begin maart ging het eerste ziekenhuis in de regio ‘op slot’ vanwege de COVID-19 uitbraak. In de regio van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN) moesten snel daarna ook de 11 ziekenhuizen continuïteitsmaatregelen nemen. Dat was het teken voor het stafbureau van het ROAZ ZWN om versneld een ondersteuningsstructuur voor de regionale beheersorganisatie in te richten: het zogenaamde crisisteam. In dit team werden de krachten vanuit het stafbureau gebundeld met hulp van andere regionale netwerkorganisaties. Een netwerksamenwerking pur sang die nu welverdiend in de schijnwerpers staat!

Meer lezen
Unieke netwerksamenwerking tijdens COVID-19 in Zuidwest-Nederland

Cijfers in beeld COVID-19

Cijfers in beeld COVID-19
Voor de laatste stand van zaken van de situatie in de ziekenhuizen publiceren wij voortaan wekelijks de cijfers die het RCPS (Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) verzamelt over het aantal COVID-19 patiënten op de IC en het aantal COVID-19 patiënten in de kliniek. Deze update wordt wekelijks op dinsdag op de website van het Traumacentrum ZWN gepubliceerd.

Meer lezen
facebook twitter linkedin youtube