trauma-logo
Juli 2020 summer-814679_1920
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
Volg ons ook op LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube.

Voorwoord

Voorwoord
Begin 2020 waren we als Traumacentrum Zuidwest-Nederland volop in de weer om te heroriënteren op onze koers. Waar zijn we van? Waar kunnen we als stafbureau de meeste toegevoegde waarde leveren voor de acute zorgketen? De heroriëntatie leidde tot een tekening met een paar bollen waar de crisisbeheersorganisatie er zeker één van was. Ondertussen bereikten ons de verontrustende signalen uit China over een nieuw virus. China is ver weg dachten we eerst nog, maar de experts van de GGD en ons eigen stafbureau hielden de ontwikkelingen goed in de gaten. Dat het enkele weken later zo snel binnen Europa en Nederland zou verspreiden kwam toch als een verrassing.

Meer lezen

Update Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ), voormalig 2TWNTY4

Update Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ), voormalig 2TWNTY4
In de afgelopen tijd is er door de ziekenhuizen in regio Zuidwest-Nederland hard gewerkt aan het inrichten van de LPZ-applicatie voor inzicht in de eigen en regionale beddencapaciteit. Tegelijkertijd hebben er regelmatig calls plaats gevonden met de regionale beddencoördinatoren om te komen tot goede regionale werkafspraken in relatie tot LPZ.

Meer lezen

Nieuw: pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Nieuw: pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond
De acute zorg in Nederland is complex georganiseerd en heeft te maken met vele schotten, zo ook in regio Rotterdam-Rijnmond. Terwijl er vergrijzing plaatsvindt raakt men steeds meer gewend aan de 24/7 economie. Er wordt regelmatig te snel of onterecht naar de huisarts of 112 gebeld. Daarnaast is het voor een patiënt door het vele aanbod niet altijd duidelijk waar hij of zij terecht kan met een zorgvraag. Dit alles veroorzaakt meer druk op de toch al schaarse beschikbaarheid van acute zorg. Om de druk op de spoedzorg beter te coördineren en te verminderen, wordt de pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) opgestart.

Meer lezen

Monitoring zorgcontinuïteit ZWN gaat digitaal en wordt real-time

Monitoring zorgcontinuïteit ZWN gaat digitaal en wordt real-time
Sinds 2017 wordt tijdens regionale problemen met de zorgcontinuïteit de situatie in de zorginstellingen (ziekenhuizen, RAV’s en huisartsenposten), de gevolgen en de maatregelen in de zorginstellingen door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland uitgevraagd. Dit levert veel inzicht op over de situatie en de problemen in de regio. De informatie verandert echter snel. De afgelopen periode is hard gewerkt aan het digitaliseren en aanpassen van de uitvraag zodat deze niet alleen real-time wordt, maar ook meteen inzichtelijk is voor de ketenpartners via een dashboard.

Meer lezen

Terugblik op een bijzondere carrière

Terugblik op een bijzondere carrière
Op vrijdag 31 juli 2020 is de allerlaatste dienst van Perjan Dirven bij het Mobiel Medisch Team van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Naast MMT-arts is Perjan ook (urgentie) anesthesioloog en vliegerarts. Wat dit allemaal betekent en waarom het zo jammer is dat dit alles stopt, vertelt hij kalm en met humor. Functioneel Leeftijdsontslag is iets wat voor hem gevoelsmatig nog lang niet aan de orde is, maar wél staat te gebeuren. Hoe werkt dat als je zeker weet dat je helemaal niet tot je recht komt ‘achter de geraniums’?

Meer lezen

Houtskoolschets acute zorg

Houtskoolschets acute zorg
De samenleving en de zorg veranderen in snel tempo. Ook het acute zorglandschap verandert door technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen. Het acute zorglandschap zal op deze veranderingen moeten inspelen. Ook voor de toekomst moet kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbare zorg voor iedereen gegarandeerd zijn. Hoe ziet Nederland er straks uit als het over acute zorg gaat?

Meer lezen

Uitgelicht

Uitgelicht
Hier treft u een aantal nieuwswaardige berichten uit de media en de regio. In deze nieuwsbrief: podcast Ernst Kuipers blikt terug op coronatijd en het Witte Kruis start met pilot verpleegkundig specialisten in Zeeland.

Meer lezen
facebook twitter linkedin youtube