trauma-logo
coronavirus-4817450_1920
Deze nieuwsbrief is een speciale uitgave van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland.
De focus van deze nieuwsbrief is specifiek gericht op Covid-19.

Voorwoord

Via deze nieuwsbrief houden wij u op hoofdlijnen op de hoogte van de belangrijkste processen, projecten, regionale afspraken, samenwerkingsverbanden en contactpersonen. Deze nieuwsbrief verschijnt in deze bijzondere periode wekelijks op donderdag.

Regionale planvorming bij tekorten IC & beademing

Regionale planvorming bij tekorten IC & beademing
Voortschrijdend inzicht is in crisistijd een understatement en dat geldt ook voor dit nieuwsbericht. Iris Keessen en Dirk Boer lichten samen toe hoe het regionale plan bij tekorten IC & beademing, in de volksmond ook wel het regionale IC opschalingsplan genoemd, tot stand kwam. Tegelijkertijd wordt er op dit moment keihard gewerkt aan een afschaling én een plan om tijdens een mogelijke 2e ‘corona’ piek weer op te schalen op de IC’s. Deze actuele stand van zaken doet uiteraard niets af aan het leerzame en leuke interview met Iris en Dirk!
Meer lezen

ROAZ en RONAZ

Zowel in de normale wereld als in de met corona besmette wereld heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland de opdracht om te zorgen dat er op bestuurlijk niveau overleg plaatsvindt tussen alle relevante partijen in onze zorgregio. Zo ook als het gaat om de, door de coronacrisis ingegeven, wens om op bestuurlijk niveau te overleggen over de reguliere – niet acute – zorg.
Meer lezen
ROAZ en RONAZ

PBM: stand van zaken

PBM: stand van zaken
Het PBM-team bestaande uit collega’s van het ROAZ en de drie GHOR-bureaus is de afgelopen week druk geweest met de overgang van een regionaal bestel- en verdeelmodel naar landelijke kanalen. Voor de ziekenhuizen en RAV’s is dit het QRS-model en voor alle overige zorgpartners gaat dit via Mediq lopen. Meer lezen

Herstart reguliere zorg

Nu de toename aan COVID-19 patiënten voor het moment is afgevlakt, wordt er hard gewerkt om de meest urgente uitgestelde zorg stapsgewijs weer op gang te krijgen. De outbreak intensivisten in ROAZ regio Zuidwest-Nederland stellen momenteel gezamenlijk een plan op om de afname van benodigde IC-plekken gelijkmatig te verdelen. Het doel hiervan is om alle ziekenhuizen ‘op adem’ te laten komen en overal de urgente geplande zorg weer op te kunnen pakken.
Meer lezen
Herstart reguliere zorg

Wat betekent het coronavirus voor de zorg in Zuid-Holland Zuid?

Wat betekent het coronavirus voor de zorg in Zuid-Holland Zuid?
Ook in de regio Zuid-Holland Zuid zijn mensen besmet met het coronavirus en dit raakt alle zorgverleners. Denk aan de huisarts, het ziekenhuis, maar ook aan GGZ-instellingen, de gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg.
Meer lezen

Extra aandacht voor de ouderenzorg

Extra aandacht voor de ouderenzorg
Op dit moment krijgen de IC afdelingen zowel landelijk als in onze zorgregio Zuidwest-Nederland iets meer lucht. Een groot geschenk en tegelijkertijd kunnen we pas echt opgelucht ademhalen als de situatie vanwege het coronavirus ook op de langere termijn hanteerbaar blijft. In de verpleeg- en verzorgingstehuizen in onze zorgregio is er daarentegen geen sprake van een verlichting in de drukte en dat is een behoorlijke zorg.
Meer lezen

Tijdelijke COVID-19 module in MUIZ: Meld je aan!

In onze zorgregio Zuidwest-Nederland wordt er al een paar jaar intensief samengewerkt op infectieziektenbestrijding en antibioticaresistentie. Het Meldpunt Uitbraak Infectieziekten & BRMO (MUIZ) helpt ons om inzicht te krijgen in uitbraken in zorginstellingen. In deze coronacrisis is er in MUIZ een tijdelijke COVID-19 module gemaakt. Meer lezen
Tijdelijke COVID-19 module in MUIZ: Meld je aan!

Koning bezoekt Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC

Koning bezoekt Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC
Dennis den Hartog, traumachirurg in het Erasmus MC en tevens hoofd van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, was aanwezig bij het werkbezoek van koning Willem-Alexander aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hij vertelt hier hoe hij dit bezoek ervaren heeft.
Meer lezen

Extra coaching voor de zorg: vertel het door!

Extra coaching voor de zorg: vertel het door!
Was eerst de capaciteit onze grootste zorg in deze coronacrisis, nu doen we ons uiterste best om de vaak overbelaste zorgprofessionals ook op langere termijn vitaal en inzetbaar te houden. Nu de vraag naar een luisterend oor groeit kan er gebruik worden gemaakt van extra coaching als waardevolle aanvulling op de mentale ondersteuning die binnen zorginstellingen al aanwezig is.
Meer lezen

Uitgelicht

Hier treft u een aantal nieuwswaardige berichten uit de media. Deze week Diederik Gommers in een artikel van de Volkskrant, een podcast met Koos van der Ree Doolaard (IC-verpleegkundige en manager) uit de podcastserie "In Opname" en een handige link naar COVID-19 documenten van het ABR.
Meer lezen
Uitgelicht

Links

Links
Hier treft u aantal handige gerelateerde links.
Meer lezen
facebook twitter linkedin youtube