trauma-logo
coronavirus-4817450_1920
Deze nieuwsbrief is een speciale uitgave van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland.
De focus van deze nieuwsbrief is specifiek gericht op Covid-19.

Voorwoord

Via deze nieuwsbrief houden wij u op hoofdlijnen op de hoogte van de belangrijkste processen, projecten, regionale afspraken, samenwerkingsverbanden en contactpersonen. Deze nieuwsbrief verschijnt in deze bijzondere periode wekelijks op donderdag.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Janet Vos, in het dagelijks leven netwerkmanager van het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Zuidwest-Nederland en nu procesleider PBM in het Tactisch Team, heeft sinds de coronacrisis een feit is, het dossier Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) onder haar hoede. Het is een understatement als we zeggen dat dit een uitdagend en complex dossier is. We vroegen Janet om ons een kijkje achter de schermen te geven.
Meer lezen
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement
Ruud Houdijk is adviseur risico- en crisisbeheersing en is in deze bijzondere periode verantwoordelijk voor het proces capaciteitsmanagement binnen het Tactisch Team van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland. ‘Het is de taak van het ROAZ ZWN om tijdens de coronacrisis de regionale zorgcontinuïteit zoveel mogelijk te beheersen.
Meer lezen

De regio in beeld

Marlise Schouten is directeur bij Stichting BeterKeten. Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden: het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en Albert Schweitzer ziekenhuis. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de andere ziekenhuizen in de regio van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN).
Meer lezen
De regio in beeld

Samen sterk in de geboortezorg tijdens COVID-19

Samen sterk in de geboortezorg tijdens COVID-19
De afgelopen weken is er achter de schermen snoeihard gewerkt om ook tijdens de coronacrisis de continuïteit in de geboortezorg te waarborgen. Carien Eijkman, normaliter adviseur Acute Zorg bij het stafbureau Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN) en nu in de rol van adviseur Tactisch Team ROAZ ZWN, vertelt wat er in korte tijd bereikt is. Meer lezen

Extra handen voor de zorg

Conny Nieuwenhuizen, programmamanager bij deRotterdamseZorg, is binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg Zuidwest-Nederland de projectleider voor het proces personeel. In een arbeidsmarkt waar al veel personeelstekorten zijn en waar het risico op ziekte en uitval door besmetting met COVID-19 realistisch is, is het een grootse opgave om de zorgcontinuïteit te waarborgen met geschikte zorgprofessionals. We vroegen Conny om ons mee te nemen in haar dagelijkse praktijk.
Meer lezen
Extra handen voor de zorg

LCPS en RCPS naar 12-uurs diensten

LCPS en RCPS naar 12-uurs diensten
Het aantal (nachtelijke) verplaatsingsverzoeken is sterk gedaald. Daarom heeft het LCPS besloten om vanaf 15 april over te gaan op een 12-uurs dienst van 08:00- 20:00 uur. Mocht het aantal aanvragen in de toekomst weer stijgen, dan zijn zij in staat om zeer snel weer op te schalen. Het RCPS hanteert dezelfde diensttijden.

Uitgelicht

Hier treft u een aantal nieuwswaardige berichten uit de media. Deze week een interview met Dennis den Hartog, Overste Theo en Bas Leerink.
Meer lezen
Uitgelicht

Links

Links
Hier treft u aantal handige gerelateerde links.
Meer lezen
facebook twitter linkedin youtube