trauma-logo
fruit-3071905_1920
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Volg ons ook op LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube.
facebook twitter linkedin youtube 

Voorwoord

Beste ketenpartners, Het nieuwe jaar is gestart. Een jaar om met elkaar samen te werken aan verdere verbeteringen in de acute zorgketen. Wij kijken ernaar uit om samen met het team onze slogan in te vullen; verbinden, optimaliseren en vernieuwen in de acute zorgketen. Zodat de patiënt de juiste zorg op het juiste moment ontvangt. Vorig jaar hebben we met …
Meer lezen

Animatie crisisbeheersing griepepidemie

Animatie crisisbeheersing griepepidemie
Elk jaar gebeurt het weer: de griep. Als het meevalt blijven de gevolgen op regionale schaal beperkt maar dat is niet altijd het geval. Nauwe afstemming tussen de zorgpartners in de regio is dan noodzakelijk om de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid …
Meer lezen

Terugblik Werkconferentie Zorgcoördinatie

Op 26 november jongstleden heeft het ROAZ een Werkconferentie Zorgcoördinatie georganiseerd. Daarbij was een breed gezelschap uit de gehele ROAZ-regio vertegenwoordigd (circa 50 deelnemers uit diverse zorginstellingen, huisartsenposten, VVT, ziekenhuizen, meldkamer, ambulancediensten, GGZ etc.). Meer lezen
Terugblik Werkconferentie Zorgcoördinatie

E-learning MMT beschikbaar voor ketenpartners

E-learning MMT beschikbaar voor ketenpartners
De Academie voor Ambulancezorg (AvA) is bekend om de opleidingen aan zorgprofessionals in de acute zorg. Onderwijs over het Mobiel Medisch Team (MMT) was altijd al aan de orde, maar sinds april 2019
Meer lezen

Ernst Kuipers vertelt in een korte film over de ROAZ-organisatie

Onlangs hebben wij Ernst Kuipers, voorzitter ROAZ Zuidwest-Nederland en voorzitter Erasmus MC, gevraagd te vertellen over de ROAZ-organisatie. In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken de aanbieders van acute het …
Meer lezen
Ernst Kuipers ROAZ filmshot

Stand van zaken Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Stand van zaken Kwaliteitskader Spoedzorgketen
U leest in dit bericht een update over de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.
Meer lezen

Refereeravond 20 jaar traumacentra & receptie

In december vierden wij feest! De traumacentra bestaan 20 jaar en om dit te vieren vond er een feestelijke receptie plaats. Aansluitend namen professionals uit de acute en traumazorg ons mee in hun wereld tijdens de Special Edition Refereeravond 20 jaar traumacentra.
Meer lezen
Refereeravond 20 jaar traumacentra & receptie
facebook twitter linkedin youtube