trauma-logo
ERA190027_Regio Ambulance afbeelding
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. In deze nieuwsbrief treft u de cijfers aan van de traumaregistratie van 2018.
Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en Facebook.
facebook twitter linkedin 

Inleiding

picto
In deze nieuwsbrief van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, worden enkele cijfers gepresenteerd uit de jaarrapportage van 2018. Elk jaar worden alle opgenomen traumapatiënten, die voldoen aan de criteria van de Landelijke Traumaregistratie, geregistreerd door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Dit jaar worden, waar mogelijk, de cijfers van 2015-2018 getoond.
Meer lezen

De traumazorgketen van 2015-2018

Tabellen 2, 3 en 4 laten per jaar zien waar de patiënt vandaan komt, wie de verwijzer is en welk vervoersmiddel is gebruikt .
Tussen 2015 en 2018 is het aantal patiënten dat wordt verwezen naar de SEH door een huisarts of via de huisartsenpost met 15% gestegen. De meeste patiënten worden direct vanaf plaats ongeval naar een SEH gebracht (71,2%; n= 7311 in 2018). In 51,3% (n=5269) van de ongevallen is de meldkamer de verwijzer, gevolgd door de HAP/huisarts met 36,6% (n=3727 in 2018).
Meer lezen

Polytraumapatiënten

De letselernst van de traumapatiënt wordt berekend door middel van de Injury Severity Score (ISS). Bij een score van 16 of hoger spreekt men van een polytraumapatiënt. Het aantal polytraumapatiënten in 2018 in de regio Zuidwest-Nederland is 663, waarvan 31,8% (n=211) vrouw en 68,2% (n=452) man is. De gemiddelde leeftijd van de polytraumapatiënten is 53 jaar, waarbij de gemiddelde leeftijd bij de mannen 51 jaar en bij de vrouwen 59 jaar is. In figuur 1 worden de aantallen polytraumapatiënten per jaar vanaf 2015 getoond.
Meer lezen

Overlijden

In 2018 overlijdt 2,5% (n=261) van de geregistreerde traumapatiënten in het ziekenhuis. In figuur 6 ziet men dat dat percentage ongeveer gelijk is gebleven over de jaren. Figuur 7 toont het aantal overleden traumapatiënten onderverdeeld in de categorieën van comorbiditeit. De meeste sterftegevallen komen voor in de leeftijdscategorie 80+ (62,5%; n=165).
Meer lezen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail met de datamanagers van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland:
Algemeen: dm.tczwn@erasmusmc.nl
Nadine Haddo
Jan van Ditshuizen
Sonja Hoekstein
Tea van Voorden
Amin Yusof
picto 1