trauma-logo
paddo1 (2)
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en Facebook.
facebook twitter linkedin 
Bekijk nu de film over de oefening Hollandse griep!

Bekijk de film over de oefening Hollandse griep!

Het waren spannende en intensieve dagen met roodgloeiende telefoons en opschaling naar code zwart. Klik op de afbeelding hiernaast en bekijk de korte film over de oefening.
Meer lezen

Geslaagde kick-off winterseizoen

Vanuit het Traumacentrum Zuidwest-Nederland kijken we terug op een geslaagde en goed bezochte kick-off van het winterseizoen.
Meer lezen
winter
Freddy Lippert
Werkconferentie Zorgcoördinatie d.d. 26 november 2019

Werkconferentie Zorgcoördinatie d.d. 26 november 2019

Op 26 november a.s. wordt er een Werkconferentie Zorgcoördinatie
georganiseerd vanuit ROAZ Zuidwest-Nederland. Het doel van de werkconferentie is kennis en ervaring uitwisselen en komen tot gedeelde beelden over zorgcoördinatie in onze regio. U kunt zich nu aanmelden via Eventbrite!
Meer lezen

Capaciteitsmanagement- bijeenkomst

Op 4 oktober jl. vond de capaciteitsmanagement bijeenkomst plaats.
Meer lezen
Capaciteitsmanagement- bijeenkomst
ROAZ RGB

Tactisch ROAZ

Op 5 september jl. kwamen vertegenwoordigers van de verschillende ketenpartners in Zuidwest-Nederland bijeen om met elkaar van gedachte te wisselen over een tactisch ROAZ. Meer lezen

Verloskundige capaciteit in regio in beeld

In september jl. is de pilot Verloskundige capaciteit van start gegaan. De eerste evaluatie van de pilot door de expertisegroep vindt plaats begin december. Ervaringen uit de regio relevant voor de evaluatie horen we graag via roaz@erasmusmc.nl.
Meer lezen
Verloskundige capaciteit in regio in beeld
Refereeravond 20 jaar traumacentra - Special Edition

Refereeravond 20 jaar traumacentra

***Special Edition***

Dit jaar bestaan de traumacentra 20 jaar. Reserveer nu uw ticket voor de refereeravond 20 jaar traumacentra - Special Edition! Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar.
Meer lezen
Iris film

Pilot Capaciteits Inzicht Model-2TWNTY4

Het doel van de pilot 'Capaciteits Inzicht-2TWNTY4' is om realtime inzicht te bieden in de status qua openstelling, drukte, wachttijd, doorlooptijd en beschikbaarheid van bedden van de SEH’s naar de ketenpartners, om capaciteitsproblemen op de SEH’s in regio Zuidwest-Nederland te voorkomen. Klik op de afbeelding hiernaast om de korte film over de pilot te openen.
Meer lezen
In de nieuwsbrief van juli jl. las u dat huisartsenposten, regionale ambulance voorzieningen, spoedeisende hulpen en ziekenhuizen in regio Zuidwest-Nederland aan de slag zijn gegaan met het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.
Meer lezen
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
enquete1
In de vorige nieuwsbrief hebben wij uw input gevraagd met betrekking tot social media gebruik.Wij danken u hartelijk voor alle ingevulde enquêtes en gaan met uw input aan de slag.